ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภายในวิทยาลัย
รับสมัครงาน (อ่าน 28) 06 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน บริษัท Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. (อ่าน 59) 18 ก.ย. 61
กิจกรรมอบรมคุณธรรมและส่งนักศึกษาฝึกงาน 61 (อ่าน 65) 11 ก.ย. 61
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมปี 61 (อ่าน 58) 11 ก.ย. 61
กิจกรรมดี บีเทค สัปดาห์ที่ 15 (อ่าน 55) 31 ส.ค. 61
กิจกรรมดี บีเทค สัปดาห์ที่ 14 (อ่าน 67) 22 ส.ค. 61
กิจกรรมดี-บีเทค (อ่าน 71) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมดี-บีเทค (อ่าน 76) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมดี-บีเทค (อ่าน 74) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 9 (อ่าน 133) 16 ก.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 8 (อ่าน 107) 06 ก.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 7 (อ่าน 100) 29 มิ.ย. 61
โครงการรับสมัครนักศึกาษาฝึกงานและทวิภาคี โดยทีมงานจากบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ (อ่าน 125) 29 มิ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 6 (อ่าน 126) 22 มิ.ย. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 5 (อ่าน 116) 18 มิ.ย. 61
กิจกรรมน้องไหว้พี่ (อ่าน 124) 18 มิ.ย. 61