ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภายในวิทยาลัย
สอบปลายภาค 2/2562 (อ่าน 14) 20 ก.พ. 63
สอบปลายภาค (อ่าน 405) 17 ก.ย. 62
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 (อ่าน 506) 04 ก.ย. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 519) 03 ก.ย. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 503) 29 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 530) 10 ส.ค. 62
เฉลิมพระชนพรรษา (อ่าน 180) 26 ก.ค. 62
งานแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 211) 15 ก.ค. 62
เตรียมงานแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 204) 11 ก.ค. 62
ประชุมปวช.3 ออกฝึกประสบการณ์ (อ่าน 168) 10 ก.ค. 62
สานสัมพันธ์ 2562 (อ่าน 191) 29 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู (อ่าน 180) 20 มิ.ย. 62
ซ้อมพิธีไหว้ครู (อ่าน 216) 19 มิ.ย. 62
เตรียมความพร้อมว่าที่นักศึกษาฝึกงานคาวาซากิ (อ่าน 195) 18 มิ.ย. 62
เลือกตั้ง อวท. (อ่าน 212) 14 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 เตรียมฝึกประสบการณ์ (อ่าน 261) 10 มิ.ย. 62
สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต (อ่าน 227) 28 พ.ค. 62
มาตรฐาน ข้อปฏิบัติดีๆ ที่พึงกระทำ (อ่าน 166) 24 พ.ค. 62
ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 225) 21 พ.ค. 62
พิธีซ้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 286) 27 มี.ค. 62
d (อ่าน 268) 21 มี.ค. 62
1 (อ่าน 296) 15 มี.ค. 62
สอบวัดมาตรฐานอาชีพ (ภาคปฏิบัติ) (อ่าน 3679) 12 มี.ค. 62
ติวสอบวัดมาตรฐานอาชีพ (ภาคปฏิบัติ) (อ่าน 241) 11 มี.ค. 62
สอบวัดมาตรฐานอาชีพ (ภาคทฤษฎี) (อ่าน 252) 10 มี.ค. 62
สอบปลายภาค (อ่าน 54452) 04 มี.ค. 62
จุดมุ่งหมายของครูนั้น มิใช่เพียงต้องการให้พวกเราเป็นคนเก่งเพียง อย่างเดียว แท้จริงแล้วความต้องการของ (อ่าน 242) 22 ก.พ. 62
กีฬาภายใน (อ่าน 12436) 10 ม.ค. 62
กีฬา (อ่าน 285) 07 ม.ค. 62
รับสมัครงาน (อ่าน 363) 06 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครองก่อนออกฝึกงาน บริษัท Mitsubishi Electric Consumer Products (Thailand) Co., Ltd. (อ่าน 454) 18 ก.ย. 61
กิจกรรมอบรมคุณธรรมและส่งนักศึกษาฝึกงาน 61 (อ่าน 361) 11 ก.ย. 61
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมปี 61 (อ่าน 351) 11 ก.ย. 61
กิจกรรมดี บีเทค สัปดาห์ที่ 15 (อ่าน 430) 31 ส.ค. 61
กิจกรรมดี บีเทค สัปดาห์ที่ 14 (อ่าน 327) 22 ส.ค. 61
กิจกรรมดี-บีเทค (อ่าน 335) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมดี-บีเทค (อ่าน 336) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมดี-บีเทค (อ่าน 366) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 9 (อ่าน 366) 16 ก.ค. 61
กิจกรรมสัปดาห์ที่ 8 (อ่าน 341) 06 ก.ค. 61