ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภายในวิทยาลัย
เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ (อ่าน 28) 11 ก.ย. 63
เลือกตั้ง นายก อวท. 63 (อ่าน 46) 03 ก.ย. 63
เชิญคณะครูเข้าอบรมการใช้โปรแกรม (อ่าน 50) 26 ส.ค. 63
วันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 96) 29 ก.ค. 63
5 ขั้นตอนป้องกัน covid-19 (อ่าน 165) 03 ก.ค. 63
แนวทางเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 63 (อ่าน 156) 29 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์วันที่ 22 (อ่าน 172) 22 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์วันที่ 19 (อ่าน 202) 21 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์วันที่ 18 (อ่าน 180) 18 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์วันที่ 17 (อ่าน 142) 17 มิ.ย. 63
เรียนออนไลน์วันที่ 16 (อ่าน 132) 16 มิ.ย. 63
กำหนดประถมนิเทศน์ (อ่าน 177) 01 มิ.ย. 63
เลื่อนกำหนดการรับวุฒิ (อ่าน 239) 24 เม.ย. 63
สอบมาตรฐาน (อ่าน 235) 06 มี.ค. 63
สอบปลายภาค 2/2562 (อ่าน 290) 20 ก.พ. 63
สอบปลายภาค (อ่าน 698) 17 ก.ย. 62
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 (อ่าน 783) 04 ก.ย. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 790) 03 ก.ย. 62
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 747) 29 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่ (อ่าน 756) 10 ส.ค. 62
เฉลิมพระชนพรรษา (อ่าน 376) 26 ก.ค. 62
งานแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 401) 15 ก.ค. 62
เตรียมงานแห่เทียนเข้าพรรษา (อ่าน 389) 11 ก.ค. 62
ประชุมปวช.3 ออกฝึกประสบการณ์ (อ่าน 330) 10 ก.ค. 62
สานสัมพันธ์ 2562 (อ่าน 390) 29 มิ.ย. 62
พิธีไหว้ครู (อ่าน 343) 20 มิ.ย. 62
ซ้อมพิธีไหว้ครู (อ่าน 411) 19 มิ.ย. 62
เตรียมความพร้อมว่าที่นักศึกษาฝึกงานคาวาซากิ (อ่าน 408) 18 มิ.ย. 62
เลือกตั้ง อวท. (อ่าน 397) 14 มิ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครอง ปวช.3 เตรียมฝึกประสบการณ์ (อ่าน 486) 10 มิ.ย. 62
สอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต (อ่าน 437) 28 พ.ค. 62
มาตรฐาน ข้อปฏิบัติดีๆ ที่พึงกระทำ (อ่าน 347) 24 พ.ค. 62
ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 426) 21 พ.ค. 62
พิธีซ้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 506) 27 มี.ค. 62
d (อ่าน 488) 21 มี.ค. 62
1 (อ่าน 499) 15 มี.ค. 62
สอบวัดมาตรฐานอาชีพ (ภาคปฏิบัติ) (อ่าน 3878) 12 มี.ค. 62
ติวสอบวัดมาตรฐานอาชีพ (ภาคปฏิบัติ) (อ่าน 415) 11 มี.ค. 62
สอบวัดมาตรฐานอาชีพ (ภาคทฤษฎี) (อ่าน 419) 10 มี.ค. 62
สอบปลายภาค (อ่าน 54639) 04 มี.ค. 62