ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ปีการศึกษา 2562 มีการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ) การทัศนศึกษาดูงาน การคัดเลือกแผนธุรกิจ และได้ดำเนินการธุรกิจจำนวน 3 ธุรกิจที่เกิดจากการบ่มเพาะของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง ได้แก่ ธุรกิจปังกรอบ สาขางานการบัญชี ธุรกิจแซนวิชอ๊ะป่าว สาขางานการตลาด ธุรกิจซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,21:32   อ่าน 221 ครั้ง