ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลงบประมาณแผนประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.59 KB
ข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.29 KB
ข้อมูลงบประมาณ 2561
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28 KB