ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับสมัครบุคลากร
รับสมัครบุคลากร


รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งดังนี้

1. ครูสอนสาขางานยานยนต์
2. ครูสอนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์
3. ครูสอนภาษาอังกฤษ
4. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

  คุณสมบัติของผู้สมัคร

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขาที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร
- มีเทคนิคการสอนและการถ่ายทอดที่ดี รักในวิชาชีพครู 
มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความคล่องตัวในการทำงานสูง
- เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 042-271619